top of page

Disclaimer

Aanwezige informatie op de website
Nori and Rice stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te
bieden. Nori and Rice staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Nori and Rice aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het
gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door
virussen. Eveneens is Nori and Rice niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet
toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail
Nori and Rice kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden
ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het
e-mailverkeer kan niet volledig door Nori and Rice worden gegarandeerd door de hieraan verbonden
veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan Nori
and Rice accepteer je dit risico.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website, waaronder, maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Nori and Rice of haar licentiegevers en
worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is
uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal
getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar
te maken zonder voorafgaande toestemming van Nori and Rice.

Hyperlinks
De website van Nori and Rice kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Nori and Rice heeft
geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de
inhoud daarvan. Nori and Rice aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen
Nori and Rice behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip
van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact
Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Nori and Rice via
info@noriandrice.com.

bottom of page